top of page
Screen Shot 2564-07-27 at 11.59.56.png

SMART NITI

MOBILE APPLICATION

SMART NITI APPLICATION คือ แอพพลิเคชั่นสำหรับเจ้าของร่วม ที่มีฟังก์ชั่นการทำงาน ดังนี้
 
  • สรุปข้อมูลเจ้าของร่วม:  พัสดุไปรษณีย์ค้างรับ, ค่าใช้จ่ายค้างชำระ, เบอร์โทรศัพท์ที่มีประโยชน์
  • ประกาศจากนิติบุคคล:  ประกาศข่าวสารจากนิติบุคคล
  • พัสดุไปรษณีย์:  รายละเอียดพัสดุไปรษณีย์ค้างรับ, รายละเอียดพัสดุไปรษณีย์ที่รับแล้ว
  • ค่าใช้จ่าย:  รายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างชำระ, ใบแจ้งค่าบริการ, รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชำระแล้ว, ใบเสร็จรับเงิน​
  • ข้อความ:  แชทกับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล, แจ้งชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
  • รองรับการทำงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เจ้าของร่วมสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง รวมถึงติดต่อสื่อสารกับทางนิติบุคคล ผ่านทาง SMART NITI APPLICATION จึงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเจ้าของร่วม
bottom of page