top of page

คำถามที่พบบ่อย

1. โปรแกรม SMART NITI มีจุดเด่นอะไร ทำไมถึงต้องเลือกใช้โปรแกรมนี้

โปรแกรม SMART NITI มีจุดเด่นด้านบัญชีการเงิน มีฟังก์ชั่นที่รองรับการบันทึกรายรับ - รายจ่ายทั้งหมดของนิติบุคคล อีกทั้งยังสามารถลงบัญชีอัตโนมัติ ออกรายงานต่าง ๆ งบการเงิน และงบกระแสเงินสดโดยอัตโนมัติ จึงมีส่วนช่วยในการทำให้การเงินของนิติบุคคลโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำบัญชี และเพิ่มความน่าเชื่อถือผ่านทางรายงานจากโปรแกรมที่มีมาตรฐาน 

2. นอกจากงานด้านบัญชีแล้ว โปรแกรม SMART NITI มีฟังก์ชั่นการใช้งานใดอีกบ้าง

โปรแกรม SMART NITI นอกจากรองรับการทำงานด้านงานรายรับและงานรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแล้ว ยังรองรับการทำงานด้านธุรการด้วย เช่น การบันทึกข้อมูลและเอกสารของเจ้าของร่วม งานด้านพัสดุไปรษณีย์ การจัดประชุมใหญ่ ฯลฯ

3. โปรแกรม SMART NITI ใช้งานง่ายหรือไม่

ถึงแม้โปรแกรม SMART NITI จะเป็นโปรแกรมที่มีจุดแข็งด้านบัญชีการเงิน แต่ก็เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เมนูการใช้งานแบ่งประเภทชัดเจน มีเมนูด่วนที่ใช้บ่อย เจ้าหน้าที่นิติบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน 

4. โปรแกรม SMART NITI มีแอพพลิเคชั่นมือถือด้วยหรือไม่

โปรแกรม SMART NITI เชื่อมต่อกับ SMART NITI MOBILE APPLICATION ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับเจ้าของร่วม โดยเจ้าของร่วมสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้ เช่น จดหมาย/พัสดุค้างรับ ใบแจ้งค่าใช้จ่าย ใบเสร็จ ประกาศจากนิติบุคคล และยังสามารถส่งสลิปโอนเงินแจ้งนิติได้อีกด้วย

5. โปรแกรม SMART NITI เป็นโปรแกรมแบบไหน มีข้อดีอย่างไร

โปรแกรม SMART NITI เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้

งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรา ใน 1 นิติ ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน โดยโปรแกรมบันทึกข้อมูลบน CLOUD STORAGE จึงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการลงโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เสีย หรือการ BACK UP ข้อมูล

6. ทำไมจ่ายค่าบริการตลอดชีพแล้วจึงมีค่ารายปีอีก

เนื่องจากโปรแกรม SMART NITI เป็นโปรแกรมออนไลน์ จึงมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถขอความช่วยเหลือจากฝ่าย SUPPORT ได้ตลอด ทั้งในการสอนใช้โปรแกรมกรณีเปลี่ยนพนักงานหรือมีปัญหาต้องการคำแนะนำ และยังได้รับการอัพเดทโปรแกรมที่มีการพัฒนาใหม่ด้วย

7. ฟังก์ชั่นใดบ้างที่โปรแกรม SMART NITI มี แต่โปรแกรมอื่นไม่มี

จากคำตอบข้อ 1 โปรแกรม SMART NITI มีจุดเด่นด้านบัญชีการเงิน จึงมีฟังก์ชั่นที่ไม่เหมือนโปรแกรมอื่นในด้านงานรายรับและงานรายจ่าย ดังนี้

  • บันทึกเงินโอนไม่ทราบชื่อ

  • บันทึกเงินฝากส่วนตัว

  • บันทึกเงินค้ำประกันตกแต่ง, เงินค้ำประกันอื่น ๆ

  • บันทึกรายได้ประเภทอื่น ๆ โดยสามารถแยกประเภทรายรับได้

  • บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงาน

  • บันทึกจ่ายเงินคืนลูกบ้าน โดยมีระบบควบคุมภายในว่าจะต้องมีการบันทึกรับเงินเข้ามาก่อน จึงจะจ่ายเงินคืนได้

  • บันทึกเงินทดรองจ่าย

8. โปรแกรม SMART NITI ช่วยป้องกันการทุจริตในกรณีรับชำระค่าใช้จ่ายด้วยเงินสดอย่างไร

ในการลงรับเงินของโปรแกรม SMART NITI จะต้องบันทึกว่าได้รับเงินผ่านทางไหน ถ้าเป็นการรับเงินสด จะสามารถเช็คได้ว่า ตอนนี้พนักงานถือเงินอยู่เท่าไหร่ นอกจากนี้ เมื่อออกใบเสร็จแล้ว พนักงานจะไม่สามารถลบใบเสร็จได้ ในกรณีที่มีความผิดพลาด จะทำได้แค่ยกเลิกแบบมีร่องรอยโดยผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เท่านั้น อีกทั้งเจ้าของร่วม ยังสามารถเช็คยอดค้างชำระผ่านแอพพลิเคชั่นได้ตลอดเวลา จึงป้องกันปัญหาพนักงานลบใบเสร็จรับเงินและเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้

bottom of page