top of page

แบบ Plus เหมาะกับร้านซักรีดที่เจ้าของร้านดูแลร้านเองหรือทำกันเองในครอบครัว  สามารถควบคุมการทำงานพนักงานได้   แต่ต้องการใช้โปรแกรมบริหารร้านซักรีดเพื่อวัตถุประสงค์  ดังนี้
1.  บันทึกรับผ้า เพื่อเป็นหลักฐาน ในการแสดงยอดการใช้บริการและสมาชิกคงเหลือให้ลูกค้าได้รับทราบทุกครั้งที่ใช้บริการ 
2. เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าร้านซักรีด เลือกใช้บริการที่อยู่ในร้านได้หลายรูปแบบแต่อยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน

​แบบ Pro เหมาะกับร้านซักรีดที่เจ้าของต้องการใช้โปรแกรมบริหารร้านซักรีดในส่วนที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น  ดังนี้
1.  ต้องการทราบรายได้ของร้านซักรีดและค่าแรงของพนักงานในแต่ละวัน  เพื่อให้แน่ใจว่าร้านมีกำไรที่คุ้มกับการลงทุน
2.  สร้างแรงจูงใจให้พนักงานด้วยการจ่ายค่าแรงตามความยากง่ายของชิ้นงานที่ทำ 
3.  จัดตารางการทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพมาก ด้วยการดูรายงานแสดงขั้นตอนการทำงาน

bottom of page